آموزش اندازه گیری فشارخون

آموزش اندازه گیری فشارخون گروه آموزشی تاکو آموزش اندازه گیری فشارخون رایگان زمان ویدئو 2:20 دقیقه  

0
رایگان!

آموزش نحوه استفاده از دستگاه قندخون

  چگونه با دستگاه  قند خون خانگی میزان قند خود را بسنجید؟ اندازه گیری قند خون در منزل یکی از…

0
رایگان!

نحوه نجات بزرگسالان از خفگی(کمک های اولیه 1)

آموزش کمکهای اولیه(خفگی) گروه آموزشی تاکو آموزش کمکهای اولیه (خفگی) رایگان زمان ویدئو 2:24 دقیقه

0
رایگان!